De bond werd gesticht in het jaar 1927 met als eerste bestuur:
 De heer Jules Vanneste pastoor te Boezinge
De heer L Socquet pastoor in Ieper
De heer Camiel Bostyn Boesingesteenweg te Ieper
 
De heer L. Socquet werd de volgende voorzitter
Hij werd opgevolgd door Camiel Bostyn van 1935 tot 1957
In het jaar 1936 werd meester  Marcel Bekaert schrijver-schatbewaarder
 
In 1961 :Ere-voorzitter: Jules Vanneste
            Voorzitter Marcel Bekaert
Ondervoorzitter: Lucien Desmet
Schrijver-schatbewaarder: André Cailliau
 
In 1986 :voorzitter Benedict Van Waes onderpastoor te Ieper
            Secretaris: Michel Vandenbroucke
 
In 1999 :voorzitter Camiel Vanderjeugt
            Secretaris: Vandenbroucke Michel
           
In 2005:voorzitter:Camiel Vanderjeugt
            Ondervoorzitter:Frans Desmet
            Schrijver-schatbewaarder: Jozef Clarys
 
Activiteiten: 
Benevens de klassieke vergaderingen om de laatste ontwikkelingen in de bijenteelt bij te brengen werden ook bijzondere data gevierd:
 
 In 1961 werd het 30 jarig bestaan gevierd, ter dezer gelegenheid  schonk de Ere-voorzitter Jules Vanneste een vlag. Ontworpen door Meester Marcel Bekaert, en die een symbolische voorstelling is van de Koningin-bij omringd door haar hofdames.
 In 1962 werd het gouden “bietelerjubilé”  van ere-voorzitter Jules Vanneste gevierd.
 Op zondag 8october werd het diamanten imkerjubeleum van Ere-voorzitter Jules Vanneste gevierd. 
Op 1 mei 1977 werd het briljanten imkerschap,65 jaar imker, van de ere-voorzitter Jules Vanneste gevierd.
Het 50 jarig bestaan van de Klaverbie werd gevierd op 30 april 1978
De provinciale dag van het jaar 1984 ging door te Ieper op 16 september 1984. 
Hetzelfde jaar 1984 startte op 20 oktober een lessenreeks voor beginnend imker.
Op 21 september 2008 werd de  provinciale dag ingericht in Ieper door de Klaverbie 
 Op  23 november 2008 vierden we ons 80 jarig bestaan.
Ieder jaar werken we volgens hetzelfde stramien, en worden een drietal voordrachten gegeven eventueel met praktijk.
De voordrachten gaan door in het Cultureel Centrum in de St Niklaasstraat 2 te 8900 Ieper.
(de vroeger Stadsschool “ De Looye”)
De praktijk gaat door in “ De Triangel” Oud-Strijderslaan 10  te 8900 Ieper